МИСИЯ 

Работим за общество, в което домашното насилие е недопустимо, а правата на жената- гарантирани.

ЦЕЛИ

Информираме, насърчаваме и подпомагаме жертви на домашно насилие.

Работим върху превенция и изграждаме обществена нетърпимост към домашното насилие и всички прояви на дискриминация, основана на пола.

Работим към систематична промяна на общественото мнение чрез създаване на информираност и образованост на обществото, застъпничество и водене на кампании

Осветяваме всички постижения в областта на женските права чрез правене на изследвания, застъпничество и водене на кампании 
 

Ние сме

Левена Лазарова е журналист, издател и предприемач с над 20-годишен опит. Съиздател и главен редактор на медиите „Момичетата от града“ и „От града“, съосновател на Mish Mash Fest. Преди да се заеме с собствен бизнес, има 15 годишен опит в рекламни и комуникационни агенции. Бивш Акаунт директор в Шампионите Young & Rubicam и Ogilvy Sofia. Бивш Стратегически планинг директор в Ogilvy Sofia и Управител на Ogilvy Public Relations. Носителка на множество награди, включително от BG Site, Forbes Evolution Awards, Жена на годината и др.
С над 20 години опит в набирането на средства за благотворителност и управлението на неправителствени организации във Великобритания и Русия. Магистърска степен по набиране на средства, филантропия и социални инвестиции от City University, Великобритания. Целта ѝ е да върне уменията и опита си в България, за да подпомогне борбата с домашното насилие.
Съиздател на медиите „Момичетата от града“ и „От града“, съосновател на Mish Mash Fest. Управител на New Wave TTL Agency. Бивш Управител на Ogilvy Action и Ogilvy PR Sofia, бивш Медия директор в Mindshare Sofia. Носителка на множество награди, включително от BG Site, Forbes Evolution Awards, Жена на годината и др.
10 годишен опит в НПО сектора. Експерт по комуникации, фондонабиращи кампании и събития, създател на съдържание за уеб, социални мрежи и блогър. Намерила своята добавена стойност в това да прави добро и да развива средата, в която живее.

Позицията е с финансовата подкрепа на Български фонд за жените и Европейски съюз в рамките на програмата  “Мисията възможна“. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Български фонд за жените, Европейския съюз, или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. Нито БФЖ, нито ЕС, нито ЕИАОК могат да бъдат държани отговорни за тях

 

bfw.png

 

EN_Co-fundedbytheEU_RGB_POS.png