Нашата мисия: Да живеем в общество, в което домашното насилие е недопустимо, а правата на жената – гарантирани.